7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10:00-20:00

Ασφάλεια Δεδομένων Linux
Η πραγματική αξία του Υπολογιστή σας είναι τα Δεδομένα που περιέχει.

Ο Υπολογιστής αντικαθίσταται.

Τα Δεδομένα σας ΟΧΙ.

Η Στρατηγική Ασφαλείας των Δεδομένων σας είναι το πρώτο που πρέπει να σας απασχολεί, είτε είσθε Απλός Χρήστης, είτε Επαγγελματίας, είτε Επιχείρηση.

Εμείς Σχεδιάζουμε και Υλοποιούμε μία Στρατηγική Ασφαλείας Δεδομένων προσαρμοσμένη απολύτως στις ανάγκες σας, ούτως ώστε ακόμη και στο χειρότερο σενάριο (Κλοπή ή Φυσική Καταστροφή) τα Δεδομένα σας να είναι πάντοτε Ασφαλή και Προσβάσιμα μόνο από Εσάς.